Přeskočit na obsah stránky

Profesionalita
Kvalita
Servis

NN rozváděče

Skříňové rozváděče vnitřního provedení:

SR – I

Distribuční rozváděče vnitřního provedení:

RDO 1000

RDR 1000

RBTR

Distribuční rozváděče venkovního provedení:

RST a RD 2

Ovládací rozváděče venkovního provedení:

SO 80 a SO 100

Měřicí skříně

USM a SM - 1

Komponenty
- zámečnická výroba

Práškové lakování

Technologie ČOV

Reference

 • Dodávky distribučních rozváděčů
 • Subdodávky rozv. skříní na akci Sazka aréna
 • Akce Tunel Mrázovka, hl. rozv. a napájení
 • Akce Moravský Zemský Archiv
 • Akce Vltava Park

... více referencí

Ke stažení

 

NN rozváděče

Technologické rozváděčové celky

Rozváděče - pro energetické rozvody, průmyslové objekty a bytovou zástavbu.

Vyrábíme a dodáváme všechny druhy rozváděčů do 1000 V:

 • Distribuční, řídicí a ovládací rozváděče pro energetiku
 • Hlavní rozváděče NN pro administrativní centra
 • Kompenzační rozváděče
 • Napájecí rozváděče pro průmyslové rozvodny
 • Rozváděče pro napájení a řízení technologických celků
 • Rozváděče pro stroje a zařízení
 • Venkovní rozváděče pro ovládání rozvoden
 • Rozváděče měření, regulace a řízení technologických procesů
 • Rozváděče pro motorové a světelné rozvody
 • Měřící skříně a skříňky
NN rozváděč... více fotografií

Při výběru přístrojové náplně a samotné skříně je v prvé řadě respektován požadavek zákazníka. Výroba rozváděčů se řídí platnými normami IEC a ČSN. Pro výrobu rozváděčů je zhotovována vlastní výrobní dokumentace zpracovávaná v prostředí AutoCAD (čeština, angličtina, němčina - dle požadavků zákazníka). Každý vyrobený rozváděč je podroben výstupní kontrole, pro rozváděče s elektronickým vybavením je možno zajistit simulované funkční zkoušky. Výrobní činnosti byly prověřeny a probíhají v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001. V souladu s platnými ČSN je na rozváděči umístěn výrobní štítek a je k němu přiloženo prohlášení o shodě, které je podkladem pro výchozí revizi při uvádění zařízení do provozu.

Kontakty

Kontakty společnosti