Certificates

Systém řízení jakosti
Quality management (pdf, 410 kB)

ISO 9001

Czech Ship and Industrial Register

certification since 1998
Systém řízení životního prostředí
Environmental management system (pdf, 410 kB)

ISO 14001

Czech Ship and Industrial Register

certification since 2003
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Occupational health and safety system (pdf, 410 kB)

OHSAS 18001

Czech Ship and Industrial Register

certification since 2005
Oprávnění pro svařování
Welding authorization (pdf, 750 kB)

EN ISO 3834-2

TDS Brno-SMS, s.r.o.

certification since 2006

All certificates (pdf, 2 MB)