Rámový distribuční rozváděč nn typu RBTR byl původně vyvinut pro montáž do trafostanic z litého betonu. Svou přístrojovou skladbou a způsobem využití zasahuje jak do řady rozváděčů RST, tak do základní řady RDR 1000 (viz samostatné katalogy). Vzhledem ke stávajícímu, poměrně úzkému okruhu odběratelů, má rozváděč RBTR některé specifické znaky, které však lze přizpůsobit i požadavkům obecným.

Technické údaje:

Rámový distribuční rozváděč nn typu RBTR

Jmenovité napětí: 3 x 400 / 231 V, 50 Hz
Jmenovitý proud: do 630 A / do 1000 A
Zkratová odolnost: min. 20 kA / min. 35 kA
Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením od zdroje
Krytí: IP20 zepředu
Povrchová úprava: práškovou technologií

Technický popis:

Rozváděč RBTR sestává z nosného rámu, dveří, krytů a přístrojového vybavení.

Rám:

Je zhotoven z příček, stojin a výložníků (plech tl. 3 mm). Hlavní jistič, jeho připojení a prostory v horní části rámu jsou zepředu opatřeny dveřmi (plech tl. 2 mm), shora a z boku kryty (plech tl. 1,5 mm). Rám není opatřen opěrnými stojinami, jako je tomu u rozváděče RDR 1000.

Přístrojové vybavení typové

Hlavním jisticím prvkem rozváděče RBTR je nevýsuvný jistič (do 630 A a do 1000 A, možné je i provedení s pojistkovým odpínačem na přívodu). Vývody jsou osazeny pojistkovými odpínači do 400 A s řazením pod sebou a jednotlivým vysouváním. Měření proudu je nepřímé, při použití 3 ks násuvných měřicích transformátorů proudu a ampérmetrů (analogových, s vlečnou ručkou) nebo elektronického ampérmetru EAM1 nebo měřicího a registračního přístroje SMZ 33 (U, I, cosf, kW, kVA, kVAr, frekvence, čtvrthod. maximum). Napětí je možno měřit voltmetrem s přepínačem. Na požadavek (avšak s ohledem na prostor omezený šířkou rozváděče) lze osadit a zapojit zkušební svorkovnici a připravit místo pro osazení elektroměrů k fakturačnímu měření. Rozváděč může být vybaven zásuvkami 400 V a 231 V a vývodem na osvětlení rozvodny. Jištění měřících a pomocných obvodů je provedeno odpínači válcových pojistek a jističi, zásuvky mohou být navíc jištěny proudovým chráničem. Vývod hlavního jističe nebo hlavního pojistkového odpínače bývá opatřen svodiči přepětí. Ze dvou rozváděčů lze utvořit sestavu napájenou ze dvou míst s rozpínačem přípojnicové soustavy, pro kterou však platí vyloučení paralelního chodu, z důvodu dimenzování hlavních přípojnic pouze na jmenovitý proud hlavního jističe.

Soubory ke stažení

Reference

Kontaktní osoby

Markéta Otoupalová Vedoucí obchodu rozváděče

T +420 515 502 503
M +420 606 789 318
E obchod@esb-rozvadece.cz
E marketa.otoupalova@esb-rozvadece.cz