Rozváděče NN
pro energetiku a průmysl

NN rozváděče

Rozváděče pro energetické rozvody, průmyslové objekty a bytovou zástavbu.

Při výběru přístrojové náplně a samotné skříně je v prvé řadě respektován požadavek zákazníka. Výroba rozváděčů se řídí platnými normami IEC a ČSN. Pro výrobu rozváděčů je zhotovována vlastní výrobní dokumentace zpracovávaná v prostředí AutoCAD (čeština, angličtina, němčina - dle požadavků zákazníka). Každý vyrobený rozváděč je podroben výstupní kontrole, pro rozváděče s elektronickým vybavením je možno zajistit simulované funkční zkoušky. Výrobní činnosti byly prověřeny a probíhají v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001. V souladu s platnými ČSN je na rozváděči umístěn výrobní štítek a je k němu přiloženo prohlášení o shodě, které je podkladem pro výchozí revizi při uvádění zařízení do provozu.

Vyrábíme a dodáváme všechny druhy rozváděčů do 1000 V:

  • Distribuční, řídicí a ovládací rozváděče pro energetiku
  • Hlavní rozváděče NN pro administrativní centra
  • Kompenzační rozváděče
  • Napájecí rozváděče pro průmyslové rozvodny
  • Rozváděče pro napájení a řízení technologických celků
  • Rozváděče pro stroje a zařízení
  • Venkovní rozváděče pro ovládání rozvoden
  • Rozváděče měření, regulace a řízení technologických procesů
  • Rozváděče pro motorové a světelné rozvody
  • Měřící skříně a skříňky

Soubory ke stažení

Kontaktní osoby

Markéta Otoupalová Vedoucí obchodu rozváděče

T +420 515 502 503
M +420 606 789 318
E obchod@esb-rozvadece.cz
E marketa.otoupalova@esb-rozvadece.cz

Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN
Rozvaděče NN