Dodávka nn rozváděčů hlavních rozvoden a kompletně všech podružných rozváděčů.